Νέος κύκλος για φοιτητές!!

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης» οργανώνει έναν κύκλο επιμόρφωσης (διάρκειας 70 ωρών, οργανωμένων σε 10 συναντήσεις) που απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές.

Νέος κύκλος για φοιτητές!!