Δίδακτρα

Το κόστος του Προγράμματος είναι 500€

Εφόσον τα δίδακτρα καταβληθούν εφάπαξ, γίνεται έκπτωση 10%

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις.

Η 1η δόση καταβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα, ενώ οι άλλες δύο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και με την ολοκλήρωσή του.

Εκπτωτική πολιτική
 
Ακολουθείται ειδική πολιτική χορήγησης εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων:
 
  • Φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΚΠΑ (30%)
  • ΑμΕΑ - Άνεργοι - Υπάλληλοι ΑΕΙ - Φοιτητές και φοιτήτριες άλλων Ιδρυμάτων (20%)
 
Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για τη μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.
Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
 
Στις περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών το ποσό των διδάκτρων διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας.

Προσοχή!

Τα περί διδάκτρων και εκπτωτικής πολιτικής του Προγράμματος δεν ισχύουν για τους δύο δωρεάν κύκλους που θα υλοποιηθούν το φθινόπωρο του 2017 με την υποστήριξη του Ομίλου ΟΠΑΠ.

Διαδικασία εγγραφής
Συμπληρώστε την αίτηση και υποβάλετέ την.
Αμέσως μόλις λάβετε επιβεβαίωση από τη Γραμματεία του Προγράμματος για την αποδοχή της αίτησής σας, θα πρέπει να προχωρήσετε στην κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών
(αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματά τους του έτους 2016, και αντίγραφα πτυχίων) ακολουθώντας τις οδηγίες που θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Προγράμματος.