Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτών

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν τον Μάρτιο 2016 από τους υποψήφιους εκπαιδευτές.

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτών