Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενικά στοιχεία

 

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Πιστοποιημένο & Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Υλοποίηση δύο κύκλων επιμόρφωσης στη Μεσσηνία με χρηματοδότηση του ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας (Μάιος - Νοέμβριος 2021)

Επιμόρφωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στην πρόληψη δυσλειτουργικών συμπεριφορών στο Διαδίκτυο 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους/στελέχη όλων των βαθμίδων της υγείας, επιστήμονες υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους/στελέχη Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, φοιτητές, ...

Περιεχόμενο εκπαίδευσης
  • Ασφαλές Διαδίκτυο|Μέσα κοινωνικής δικτύωσης|Εθισμός|Επικίνδυνες συμπεριφορές|Συννοσηρότητα|Εκφοβισμός|Πορνογραφία & Σεξουαλικότητα|Τζόγος|Συμβουλευτική οικογένειας & Σχολείο|Προγράμματα ολιστικής παρέμβασης
  • Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε 10 συναντήσεις διάρκειας 7 ωρών η καθεμία
Ποιοι
είμαστε

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Πέτρος Λ. Ρούσσος

 

 

Συγγραφική-Συντονιστική Ομάδα

 

Μαρία Δάρα

Μαρία Κορρέ

Άρης Λούβρης

Κάκια Νικολάου

Χάρης Παπαδόπουλος

Αγγελική Ρουμελιώτου

Γιώργος Ρούφας

 

Ψυχική Υγεία & Διαδίκτυο

Τμήμα Ψυχολογίας

Υπόψη: Πέτρου Ρούσσου

Φιλοσοφική Σχολή

Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια

157 84 Αθήνα

Τηλ: 210-7277385

E-mail: phweb@psych.uoa.gr

 

Ακολουθήστε μας:

 

  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic

© 2016 by UoA. Proudly created with Wix.com