Έναρξη Κύκλου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης

30.4.2018

Το Σάββατο 28 Απριλίου ξεκίνησε και ο Κύκλος Επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη!

Έναρξη Κύκλου Επιμόρφωσης Αθηνών

26.2.2018

Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2018!

Τελικά αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευόμενων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

15.10.2017

Ανακοινώνονται τα ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για τους δύο κύκλους επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν επιστήμονες ψυχικής υγείας και υγείας, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, υπάλληλοι/στελέχη Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η επιλογή βασίστηκε σε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Επιλεγέντες Κύκλου Αθήνας (50 εκπαιδευόμενοι)
Επιλεγέντες Κύκλου Θεσσαλονίκης (34 εκπαιδευόμενοι)

Σημείωση: Η έναρξη της επιμόρφωσης σε κάθε τμήμα θα ξεκινήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο 4485/2017 και αφορούν στην επιλογή των εκπαιδευτών του Προγράμματος. Θα υπάρξει ανακοίνωση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Γραμματεία Προγράμματος Επιμόρφωσης «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο»

Αρχικά αποτελέσματα επιλογής υποψήφιων εκπαιδευόμενων

19.9.2017

Ανακοινώνονται τα ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για τους δύο κύκλους επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν επιστήμονες ψυχικής υγείας και υγείας, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, υπάλληλοι/στελέχη Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιπλέον πρέπει να είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή χαμηλού εισοδήματος, δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, και δεν πρέπει να έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω, εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία επιλογής όσοι υποψήφιοι ήταν άνω των 35 ετών, έχουν πλήρη απασχόληση ή το δηλωθέν εισόδημά τους είναι άνω των 10.000€

Επιλεγέντες/Επιλαχόντες Κύκλου Αθήνας (50 εκπαιδευόμενοι)
Επιλεγέντες/Επιλαχόντες Κύκλου Θεσσαλονίκης (40 εκπαιδευόμενοι)

Καλούνται οι επιλεγέντες ΚΑΙ οι επιλαχόντες, εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29/9/2017, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pshealthweb@gmail.com, με το οποίο θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να εγγραφούν στο Πρόγραμμα και στο οποίο θα επισυνάπτουν τα εξής έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

  • Αντίγραφα πτυχίων

  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Έτους 2016

Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων που θα αποσταλούν με αυτά που δηλώθηκαν στην αίτηση, τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την εβδομάδα από 2 έως και 8 Οκτωβρίου 2017.
Σημείωση: Ο αριθμός των επιλαχόντων που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγέντων που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση.

Γραμματεία Προγράμματος Επιμόρφωσης «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο»

Προκήρυξη δύο δωρεάν κύκλων επιμόρφωσης με την υποστήριξη του Ομίλου ΟΠΑΠ

3.7.2017

Το Πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο» με την υποστήριξη του Ομίλου ΟΠΑΠ οργανώνει δύο δωρεάν κύκλους επιμόρφωσης, οι οποίοι απευθύνονται σε νέους και άνεργους (ή μερικής απασχόλησης) επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας και εκπαιδευτικούς.

Οι δύο κύκλοι επιμόρφωσης θα διοργανωθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 2017.

Λεπτομέρειες και αίτηση στην επισυναπτόμενη προκήρυξη...

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017

28.1.2017

Στηρίζουμε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 7.2.2017!

Παρουσίαση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος, επίκ. καθηγητή του ΕΚΠΑ Πέτρου Ρούσσου, με τίτλο "Κοινωνικές Δεξιότητες και Διαδίκτυο" στην κεντρική εκδήλωση (βλ. Πρόγραμμα Εκδήλωσης).

Νέος κύκλος για φοιτητές!!

23.10.2016

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης» οργανώνει έναν κύκλο επιμόρφωσης (διάρκειας 70 ωρών, οργανωμένων σε 10 συναντήσεις) που απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές.

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτών

22.10.2016

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν τον Μάρτιο 2016 από τους υποψήφιους εκπαιδευτές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

20.3.2016

Το Πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές Συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι Παρέμβασης και Πρόληψης» αναζητά εκπαιδευτές!

Βρείτε την Αίτηση εδώ... 

 

 

Ξεκινάμε!

18.3.2016

Έναρξη του Προγράμματος τον Μάρτιο του 2016!

Please reload